อาชีพของนักวิเคราะห์ธุรกิจ

นี้ยุคใหม่ของการแปรรูปมีการขยายตัวโดยสิ้นเชิงบทบาทของการจัดการ มันไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบสำหรับการเจริญเติบโตและโอกาสของ บริษัท แต่มีการให้ความสนใจด้านอื่น ๆ เช่นพนักงานชื่อเสียงของ บริษัท และคู่แข่ง แม้ว่าหน่วยงานที่เฉพาะเจาะจงต่างๆจะมีการบริหารจัดการด้านต่างๆของการดำเนินธุรกิจ แต่เหนือการจัดการทั้งหมดที่มีบทบาทสำคัญที่สุด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของการจ้างงานนักวิเคราะห์ธุรกิจ, บริษัท เอกชนต่างๆหรือ บริษัท มากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เริ่มต้นการจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจของแต่ละบุคคลหรือ บริษัท ที่ให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการในประเด็นที่หลายหรือปัญหา บริษัท หรือองค์กรที่มีการจ้างที่ปรึกษาการจัดการบริการสำหรับหลากหลายเหตุผลรวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานสำเร็จของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดต่างๆของพวกเขาและให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นในองค์กรหรือการพัฒนา

ที่ปรึกษาทางธุรกิจยังได้รับการว่าจ้างและการจ้างงานโดย บริษัท เหล่านี้ บทบาทของที่ปรึกษาทางธุรกิจที่จะนำเสนอเป็นจำนวนมากของคำแนะนำที่มีคุณค่าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่วงของปัญหาเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท ที่เจริญเติบโตในธุรกิจและนโยบายที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ที่แตกต่างกันระหว่างการแข่งขันในตลาดที่แข็งแกร่ง ความต้องการสำหรับที่ปรึกษาทางธุรกิจยังสูงมากในหมู่สาขาต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการดูแลสุขภาพและการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชน ความจำเป็นของการจ้างที่ปรึกษาการจัดการได้เพิ่มขึ้นด้วยในวันที่ทันสมัย​​โดยรัฐบาลต่างๆและองค์กรการกุศลสำหรับการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ด้านการให้คำปรึกษาที่เต็มไปด้วยความท้าทายเช่นเดียวกับหลายมิติ ผู้ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะสามารถเลือกหนึ่งโดยเฉพาะจากสาขาต่างๆของการให้คำปรึกษาที่มี HR และ IT ให้คำปรึกษาการขายออกให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาและกลยุทธ์การจัดหา ฯลฯ อีกตัวเลือกหนึ่งก็คือเขาสามารถมุ่งเน้นพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงเช่นค้าปลีกยานยนต์หรือไอที ขอบเขตและความคาดหวังของการให้คำปรึกษาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับที่ร่ำรวย มืออาชีพสามารถเริ่มต้นอาชีพของเขาเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจใน บริษัท ที่เกิดขึ้นใหม่สามารถเริ่มต้น บริษัท ที่ปรึกษาของเขาเองหรือสามารถทำงานในส่วนหนึ่งตามเวลา ทั้งหมดเหล่านี้สามตัวเลือกที่ทำงานเป็นผลกำไรในแง่ของค่าตอบแทน

ที่จะเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจที่ไม่มีการฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งจำเป็น แต่ MBAs เป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วไป บริษัท ต่าง ๆ เช่นที่พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เสียงพื้นฐานของโลกธุรกิจ ยกเว้นความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มนี้ยังมีความจำเป็น นอกจากนี้ทักษะการสื่อสารที่ดีและความสามารถในการคิดสูงกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่องแสงในสาขาธุรกิจนี้ นักเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการ MBAs, ที่มีความประสงค์จะใช้เวลานี้อาชีพในอนาคตของพวกเขาจะแนะนำให้คำแนะนำที่เหมาะสมจากที่ปรึกษาอาชีพเพียงแค่ก่อนที่จะเริ่มทำงาน การแข่งขันของโลกธุรกิจเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่คนที่มีกลยุทธ์นวัตกรรมจะสามารถที่จะสามารถอยู่รอดได้เป็นผู้ชนะ