อาชีพช่างเทคนิคร้านขายยาและการฝึกอบรมงาน

อาชีพที่เป็นที่ขึ้นเป็นที่ของช่างเทคนิคร้านขายยา ธุรกิจเภสัชกรรมและความก้าวหน้าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึ้นจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้นโดยช่างเทคนิคร้านขายยา ตามรายงานของสมาคมร้านขายยามีใกล้ถึง 40,000 เปิดงานในด้านนี้ทุกปี

หนึ่งในเหตุผลสำหรับการเพิ่มขึ้นของความต้องการสำหรับช่างเทคนิคร้านขายยาเภสัชกรเป็นเพราะต้องการที่จะมีอีกหนึ่ง-on-หนึ่งบนมือเวลากับผู้ป่วยของพวกเขา ดังนั้นช่างเทคนิคร้านขายยาต้องรับผิดชอบมากขึ้นด้วยใบสั่งยาและยาที่ยื่นออกมา

นอกจากนี้ผู้คนมากขึ้นจะได้รับเก่าและมีชีวิตอยู่อีกต่อไปการสร้างความต้องการที่ยิ่งใหญ่สำหรับช่างเทคนิคร้านขายยาที่จะจัดการกับการเพิ่มจำนวนของใบสั่งยา นอกจากนี้ยังสร้างขึ้นจากความจำเป็นสำหรับเภสัชกรเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีและช่างเทคนิคที่จะใช้ความรู้ของพวกเขาและใช้เวลาในความรับผิดชอบมากขึ้นกับ บริษัท ยา เภสัชกรต้องการช่างเทคนิคที่เชื่อถือได้ทำงานเคียงข้างกับพวกเขา

ช่างเทคนิคร้านขายยาทำอะไร? ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของเภสัชกรได้รับใบอนุญาตช่างเทคนิคที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่หลาย นี่คือคำอธิบายของสิ่งที่พวกเขาทำคือ:

ภาชนะบรรจุยาฉลากและขวด
นับยา
ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา
ยาวัด
ติดตามข้อมูลการประกัน
ช่วยให้ผู้ป่วยกรอกแบบฟอร์มการประกัน
ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย

อาชีพช่างเทคนิคร้านขายยาจะยังคงเป็นที่ต้องการในฐานะที่เป็นประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและต้องใช้ยามากขึ้น นี้จะสร้างความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่างเทคนิคร้านขายยาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการเช่นการนับยาชั้นวางการจัดการและการจัดการเอกสารประกัน โอกาสที่จะอยู่ในการตั้งค่าที่แตกต่างกัน – การสร้างความยืดหยุ่นเสถียรภาพและรางวัลสำหรับช่างเทคนิคร้านขายยาทั่วประเทศ