เขียนประวัติส่วนตัวเป็นมืออาชีพ (CV) และป้องกันไม่ให้วางในตนเองของคุณในสถานที่มืด

เพื่อให้ได้รับตำแหน่งที่คุณมีตาของคุณที่มีความจำเป็นสำหรับมืออาชีพหลักสูตรประวัติ (CV) ที่จะสร้างเป็น นี่คือการแสดงของคุณสมบัติของคุณทั้งหมดรวมอยู่ในกระดาษ จริงๆมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะจัดรูปแบบงานมืออาชีพของคุณในลักษณะที่จะสามารถพูดกับคุณในหนึ่งอย่างรวดเร็ว

ในการทำ CV มืออาชีพหนึ่งควรคำนึงถึงความหลากหลายของสิ่ง ซึ่งรวมถึงการค้นหาสิ่งที่แม่นยำองค์กรต้องการ โดยให้ บริษัท สิ่งที่พวกเขาต้องการคุณจะแน่นอนได้รับการยกย่องสำหรับตำแหน่ง เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของ บริษัท และวิธีการที่พวกเขาทำงานเพื่อให้คุณพร้อมที่จะกลายเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างที่

ขั้นตอนต่อไปที่จะทราบก่อนที่จะทำการงานมืออาชีพของคุณจะได้รับการระบุและลงรายชื่อพื้นที่ของความเชี่ยวชาญ รายละเอียดเหล่านี้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะมีบางจุดขายของคุณเมื่อสมัครงานตำแหน่ง จดทักษะที่คุณเพียงได้รับภายในงานก่อนหน้าของคุณ (เต็มเวลาหรือเวลาส่วนหนึ่ง) เช่นเดียวกับในหลักสูตรของเวลาที่คุณยังคงอยู่ในโรงเรียน จำนวนมากขององค์กรมักจะชอบจ้างคนงานที่มีอยู่แล้วไม่กี่ของทักษะพื้นฐานสำหรับการเปิดอาชีพและความสามารถเหล่านี้อาจจะปรับตัวดีขึ้นเป็นคนงานผ่านการฝึกอบรมตลอดจนการสัมมนาอื่น ๆ ในขณะที่การจ้างงาน

เมื่อทำประวัติมืออาชีพของคุณก็จำเป็นสำหรับคุณที่จะแสดงประสบการณ์ในการทำงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังตำแหน่งที่คุณสมัคร องค์กรมักจะต้องการทราบว่าคุณเป็นสินทรัพย์เพราะของความเชี่ยวชาญและความสำเร็จของคุณหรือได้รับคนอื่นที่สามารถจัดหาพวกเขามีขอบที่ดีกว่า ปัจจุบันอง​​ค์กรที่มีความสนใจในการผลิตหรือผลลัพธ์และคุณควรจะแสดงให้พวกเขาชัยชนะและความสำเร็จของคุณจากอดีตที่ผ่านมาผ่านงานมืออาชีพของคุณนี้แน่นอนสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณ

ในที่สุดสิ่งที่จะมุ่งเน้นในการสร้างมืออาชีพของคุณ CV เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ถูกต้อง เอกสารนี้จริงๆควรจะสะดุดตาคมชัดและในขณะที่มีฝีมือในขณะที่คุณอาจจะมี พยายามที่จะมีรายการทั้งหมดและสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครอง

หลีกเลี่ยงประเด็นที่มีความไวสูงและข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่อาจทำให้คุณในสถานที่มืด มืออาชีพ CV จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งและคุณลักษณะที่ดีสำหรับมันที่จะให้บริการวัตถุประสงค์หลักของคุณ – คุณได้รับการรับจ้างอำเภอ