เคล็ดลับความสำเร็จสำหรับสดใสอาชีพการทดสอบแบบไม่ทำลาย NDT-

ความสำเร็จของการใดวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) และวิธีการขึ้นอยู่กับความรู้ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร NDT ที่เกี่ยวข้องในการอาชีพ คนที่พูด (s) รับผิดชอบในการตรวจสอบการตีความและการประเมินผลตัวชี้วัดเช่นการทดสอบอัลตราโซนิก, การใช้รังสีหรืออนุภาคแม่เหล็กการทดสอบจะต้องผ่านการรับรองและได้รับการรับรองให้กับอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงหรือมาตรฐานอื่น ๆ ของรัฐบาลหรืออุตสาหกรรมได้รับการยอมรับเช่นสังคมอเมริกันสำหรับการไม่ทำลาย วุฒิการทดสอบบุคลากร (ASNT) และการรับรองตาม SNT-TC-1A หรือสังคมอินเดียสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย (ยังไม่) ในระดับต่างๆเช่นระดับ I (1), II (2), iii (3) หรืออื่น ๆ ที่บุคลากรยอมรับในระดับสากล การฝึกอบรมและการรับรอง คนที่ควรจะคุ้นเคยกับ NDT ตรวจสอบตามลำดับของวิธีการทดสอบ / รู้ชนิดที่มีศักยภาพของนัเฉพาะกับวัสดุและจะคุ้นเคยกับผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างของส่วน

บุคลากรการตรวจสอบควรจะรู้ว่าที่นันเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะสามารถอยู่และสิ่งที่มีผลพวกเขาสามารถมีชีวิตบริการของส่วนประกอบหรือประกอบ เข้าใจผิดและ / หรือการประเมินผลที่ไม่เหมาะสมของนันหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมของการทดสอบการตรวจสอบจะส่งผลให้ชิ้นส่วนถูกปฏิเสธและชิ้นส่วนที่ชำรุดได้รับการยอมรับ บุคลากร NDT ควรจะคุ้นเคยกับการค้นพบของนัเช่น: การกัดกร่อนโดยธรรมชาตินัน, นั primaryprocessing การประมวลผลรองหรือการตกแต่งนันในการให้บริการและรหัสมาตรฐานข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ NDT

มันขึ้นอยู่กับความสนใจในการเรียนรู้ทักษะและการฝึกหนึ่งสามารถกลายเป็นผู้ตรวจสอบ NDT มืออาชีพมากขึ้น / ช่าง มากกว่าเพียงแค่มีความรู้ได้ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้สิ่งด้วยความอดทนระหว่างการตรวจสอบ NDT และสม่ำเสมอในการฝึกวิธีการตรวจสอบ / ทดสอบเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาทักษะอาชีพอิสระสำหรับ NDT ที่ประสบความสำเร็จ