เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเป็นนักออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุด

ที่จะเป็นนักออกแบบที่ดีในด้านใด ๆ จะใช้เวลาฝึกทักษะและความอดทน; แต่นักออกแบบกราฟิกยังจะต้องสามารถทำงานภายใต้กำหนดเวลามากและภายในงบประมาณที่ดีที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่ของการทำงานของพวกเขาจะทำในโครงการไป โครงการพื้นฐาน นักออกแบบจะต้องสามารถที่จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันจำนวนมากและทำให้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ไม่ซ้ำกัน

ในการออกแบบกราฟิกนักออกแบบจะต้องสามารถใช้สิ่งที่วัสดุที่จัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด นี้จะเป็นคนที่สามารถรับฟังได้ดีมีไหวพริบสำหรับสีตาที่ดีสำหรับการออกแบบที่ชื่นชอบและเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในระยะสั้นการออกแบบกราฟิกไม่ได้เป็นหนึ่งงานก็คือ 20

นักออกแบบกราฟิกมักจะมีการศึกษาระดับปริญญาสี่ปีมักจะอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์หรืองานศิลปะและมีความคุ้นเคยกับกราฟิกคอมพิวเตอร์โปรแกรมซอฟต์แวร์เช่น Adob​​e Photoshop, Illustrator และ InDesign ฯลฯ ส่วนผสมที่ดีของการเรียนการสอนมักจะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพคอมพิวเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ

นอกจากนี้ยังควรรวมถึงประเภทใด ๆ ของความรู้เฉพาะเช่นกายวิภาคสำหรับนักออกแบบทางการแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงไปยังพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง มันไม่ได้เป็นสนามสำหรับลมของหัวใจขณะที่ 25,000 คนที่พยายามจะป้อนข้อมูลในแต่ละปีจะมีเพียงประมาณ 60% ในช่วงสองปีแรกและประมาณ 30% ยังคงอยู่ในสนามที่ห้าปี

นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะยันหลายปี นักออกแบบกราฟิกอาจตัดสินใจว่าพวกเขาจะเหนื่อยจากการดำเนินชีวิตที่พวกเขามีมากขึ้นเช่นพนักงานขายกว่าศิลปิน; อย่างต่อเนื่องมีการติดตามลูกค้าใหม่สำหรับการทำงาน หรือพวกเขาอาจเลือกที่จะกลายเป็นรูปแบบบรรณาธิการนิตยสารหรือเป็นในบ้านที่ปรึกษาการออกแบบ

อาจจะมีบาง แต่ไม่แน่นอนหลายอย่างที่ทำให้มันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่ต้องเรียงลำดับของใบรับรองหรือระดับหนึ่งไปยังดินแดนในการทำงานในการออกแบบกราฟิก นายจ้างจำนวนมากจะไม่ได้รำคาญที่จะมองคุณคุณจะขาดชิ้นส่วนของกระดาษที่แสดงให้คุณได้รับการอบรมและปรุงรสโดยการจัดเรียงบางส่วนของการออกแบบกราฟิกโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของคุณ แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีฐาน บริษัท ที่ดีของความรู้และการที่คุณใช้ในอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง

ดังนั้นสิ่งที่คุณได้ทำให้การตัดสินใจที่จะดูดขึ้นรับปีที่ผ่านมายันและทำงานอย่างหนักที่จะกลายเป็นศิลปินกราฟิก; ความกระตือรือร้นที่จะใช้โปรแกรมการตัดขอบเพื่อสร้างการออกแบบใหม่บางอย่างที่ดี มันเป็นทางเลือกอาชีพที่ดีและถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหรือการโฆษณาแล้วโอกาสของคุณที่จะกลายเป็นดีขึ้นนักออกแบบกราฟิก ไม่มีเขตข้อมูลที่ดีกว่าที่จะได้รับในการที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ทักษะทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของคุณไปยังขอบเขตของมันคือ