เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเริ่มต้นธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ขนส่งสินค้าอะไร

การจัดส่งสินค้าการขนส่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เกือบทุกผลิตภัณฑ์ที่ขายในร้านค้าที่มีการจัดส่งที่นั่นและโรงงานผลิตพึ่งพาการขนส่งสินค้าที่จะได้รับวัสดุและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ธุรกิจนายหน้าขนส่งสินค้าช่วยให้อุตสาหกรรมการขนส่งโดยการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งสินค้าและ บริษัท ขนส่งสินค้า ธุรกิจนายหน้าขนส่งสินค้าจะได้รับอนุญาตเป็นโบรกเกอร์ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการมอเตอร์ชาติบริหารความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ

จำนวน USDOT

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ขนส่งก่อนอื่นคุณต้องยื่นคำขอรับเลข USDOT ก​​ับกรมการขนส่ง แม้จะไม่ใช่เฉพาะที่จำเป็นที่จะกลายเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า, จำนวน USDOT ถูกต้องเมื่อมีการกรอกใบสมัครที่จะกลายเป็นนายหน้าซื้อขายผ่าน FMCSA

อำนาจนายหน้า

อำนาจนายหน้าเป็นใบอนุญาตให้บริการโดยบุคคลที่มอบหมาย FMCSA หรือ บริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ขนส่งสินค้า อำนาจนายหน้าถูกนำไปใช้โดยการกรอกแบบฟอร์ม MFCSA OP-1 และเลือก “นายหน้าของสถ​​านที่ให้บริการตัวเลือก” OP-1 แบบต้องใช้ข้อมูลที่ติดต่อบุคคลหรือ บริษัท ชื่อ บริษัท ที่ยื่นในการทำธุรกิจเป็นรูปแบบ (ถ้ามี) และจำนวน USDOT ของผู้ยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียม 300 $ ต้องมาพร้อมใบสมัคร

ประกันพันธบัตรหรือกองทุน

ประกันพันธบัตรหรือกองทุนความไว้วางใจทำหน้าที่เป็นประกันที่จะรับประกันว่า บริษัท ขนส่งจะจ่ายสำหรับพื้นที่สินค้าของพวกเขา ถ้าส่งไม่ได้จ่ายเงินสำหรับการบริการจัดส่งสินค้านายหน้าขนส่งสินค้าจะต้องดูดซับค่าใช้จ่ายที่ควรจะพวกเขาไม่สามารถที่จะ บริษัท พันธบัตรหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย นายหน้าขนส่งสินค้าจะต้องมีกองทุนประกันพันธบัตรหรือความไว้วางใจมูลค่า $ 10,000 หรือมากกว่า เครดิตอย่างละเอียดและตรวจสอบภูมิหลังที่จำเป็นโดยทั่วไปก่อนที่จะประกันพันธบัตรจะออก หลักฐานการประกันพันธบัตรหรือกองทุนจะยื่นกับ FMCSA โดยใช้แบบฟอร์ม BMC-84 หรือ BMC-85
ตัวแทนกระบวนการทางกฎหมาย

ธุรกิจนายหน้าขนส่งสินค้าจะต้องลงทะเบียนตัวแทนกระบวนการทางกฎหมายของรัฐพวกเขาทำงานด้วย FMCSA แต่ละ ตัวแทนกระบวนการให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายที่อยู่ในรัฐของพวกเขาแม้ว่า บริษัท กฎหมายซึ่งมีสมาชิกในหลาย ๆ รัฐอาจจะเก็บไว้สำหรับการใช้งานในแต่ละรัฐเหล่านี้ ตัวแทนกระบวนการลงทะเบียนกับ FMCSA ใช้ BOC-3 แบบฟอร์มที่มีช่องว่างที่มีให้ในรูปแบบสำหรับทุกรัฐ ค่าธรรมเนียมการยื่น $ 50 จะต้องใช้แบบฟอร์มการ BOC-3

เป็นนายหน้าขนส่งสินค้าต้องใช้ความเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจทำงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ