เรียนรู้วิธีการที่จะให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความรับผิดชอบแน่นอน RSA

บริการที่มีความรับผิดชอบของแอลกอฮอล์ (RSA) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่สามารถใช้ได้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในประเทศออสเตรเลียใครเต็มใจที่จะทำงานในอุตสาหกรรมสุราหรือในบาร์ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากจบหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการรับรองพิเศษที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศออสเตรเลีย องค์ประกอบที่สำคัญที่จะกล่าวถึงในการรับรองนี้รวมถึงการตลาดที่มีความรับผิดชอบและการบริการของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัด ลูกค้าจากการดื่มข้ามขีด จำกัด ของพวกเขาและการประเมินลักษณะและอารมณ์ของลูกค้าก่อนที่จะให้บริการพวกเขาด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บาร์เทนเดอร์ต้องแรกเข้าใจว่าแอลกอฮอล์จะต้องถูกขายและแจกจ่ายตามกฎหมายสุราออสเตรเลีย ลูกค้ามีสิทธิที่จะรู้ว่าสิ่งที่พบในแบรนด์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรวมทั้งความแข็งแรงและร้อยละของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในของมัน หนึ่งของงานบาร์เทนเดอร์คือการให้ความช่วยเหลือ frequenters ในการเลือกชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พวกเขาต้องการที่จะบริโภค ในฐานะที่เป็นบาร์เทนเดอร์มันเป็นความจำเป็นที่คุณตระหนักถึงธรรมชาติของลูกค้าและความต้องการและดูไปที่คุณสามารถมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของพวกเขาและให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ดื่มมากเกินไป

บุคคลที่ลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรที่จะสอนวิธีการระบุเครื่องดื่มที่แตกต่างกันที่เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมสุรา พวกเขาจะยังได้รับการสอนวิธีการระบุพฤติกรรมการดื่มของลูกค้าเช่นเดียวกับวิธีที่พวกเขาควรจะจัดการกับบุคคลที่ได้มากกว่าการตามใจ Bartenders ก็จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายซึ่งส่วนใหญ่หมุนรอบสวัสดิการและประสบการณ์ของลูกค้า

ที่จริงที่เป็นบาร์เทนเดอร์ในประเทศออสเตรเลียไม่ง่ายอย่างที่มันฟัง ในขณะที่ผู้ชายและผู้หญิงเหล่านี้ทำให้งานดูง่ายดายมีจำนวนมากขึ้นเพื่อสิ่งที่พวกเขาทำมากกว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจคิดว่า