เลือกอาชีพ transcription แพทย์และทางเลือก

โดยรวมการแต่งหน้าของแรงงานอเมริกันที่มีการขยับกับผู้หญิงมากขึ้นการขึ้นตำแหน่งเต็มเวลามากกว่าชายของพวกเขา ด้วยจำนวนที่เพิ่มจากการปลดพนักงานและปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันความรับผิดชอบมากขึ้นจะถูกวางไว้บนไหล่ของผู้หญิงที่จะได้รับรายได้ที่มั่นคง

ตามที่เดอะนิวยอร์กไทม์กว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 82 ของผู้คนที่ได้รับใบสีชมพูได้รับผู้ชาย – ผู้หญิงออกจากการกำกับดูแลการดำเนินงานวันต่อวันของ บริษัท อเมริกา มันเป็นที่คาดการณ์ว่าผู้หญิงที่จะกลายเป็นเพศส่วนใหญ่ในแรงงาน

นี้เป็นวิธีการส่งผลกระทบต่อครอบครัวของวันนี้? ผู้หญิงที่ถูกเรียกให้ทำมากขึ้น พวกเขามีการมีส่วนร่วมขนาดใหญ่ที่รายได้ของครอบครัว ผู้ชายครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นของผู้หญิงตอนนี้เป็นผู้ผลิตเงินหลัก นอกจากนี้ยังวางความคาดหวังมากขึ้นในผู้หญิงที่พวกเขารับผิดชอบมากขึ้น – ที่ทำงานและที่บ้าน

มีวิธีแก้ปัญหาคือ ที่อยู่ประธานาธิบดีโอบามาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่เน้นโอกาสที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ สูงกว่ามาตรฐานในบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีใหม่จะนำไปสู่​​การเพิ่มโอกาสในอาชีพการดูแลสุขภาพเช่น transcription แพทย์ – การสร้างวิธีการที่ผู้หญิงจะต้องรับผิดชอบมั่นคงในอาชีพที่เป็นที่เหมาะสำหรับครอบครัว

transcription แพทย์ให้กับผู้หญิงที่มีความยืดหยุ่นโอกาสอาชีพที่สะดวก – วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพเล่นปาหี่หน้าที่ส่วนบุคคลและสร้างอาชีพที่มั่นคง มันเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ที่บ้านและกำหนดประมาณความต้องการของครอบครัวในขณะที่ให้รายได้ที่มั่นคงที่สามารถสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา ในฐานะที่เป็นความจำเป็นในการเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้บันทึกสุขภาพดังนั้นจะต้องสำหรับมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

แพทย์จำเป็นต้องมีรายละเอียดบันทึกการ up-to-date ของการดูแลทางการแพทย์ผู้ป่วยของพวกเขา ‘ transcription แพทย์ช่วยให้ผู้หญิงที่จะถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและจดคำบอกของแพทย์ ที่มีความรู้ของคำศัพท์ทางการแพทย์, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาและไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่พวกเขาสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้รายงานที่ถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด โปรแกรมการถอดความออนไลน์ทางการแพทย์สามารถให้การฝึกอบรมบนมือที่จำเป็นในการเริ่มต้น

เวลาที่เศรษฐกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของแรงงานอเมริกัน สมมติว่าผู้หญิงจะมีบทบาทเด่นมากขึ้นและการมีส่วนร่วมทางการเงินขนาดใหญ่ที่บ้าน ขณะที่พวกเขาจัดการความรับผิดชอบมากขึ้นพวกเขาอาจจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นอาชีพสะดวกที่เหมาะกับครอบครัวของพวกเขา – transcription แพทย์ได้คำตอบ