เวลาที่จะได้รับใน bandwagon เครือข่ายอาชีพ

เครือข่ายเพื่อความก้าวหน้างานของคุณในเส้นทางการพัฒนาของคุณอาชีพมีประโยชน์ขนาดใหญ่และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการจ้างงานที่โดดเด่นที่ในกรณีส่วนใหญ่ไม่เคยจะมาวิธีการของคุณเป็นอย่างอื่น

ทำไมเครือข่าย ระบบเครือข่ายในด้านการจ้างงานและอาชีพมีจำนวนหนึ่งแหล่งที่มาของการหาการจ้างงานและความก้าวหน้างาน มันก็มักจะอ้างว่าส่วนใหญ่ – ประมาณสูงถึง 80 – 90% ของงานที่เต็มไปภายในองค์กรมากกว่าที่จะออกไปข้างนอก โดยทั่วไปในชีวิตของผู้คนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ดีกว่าที่จะจัดการกับคนที่คุณรู้ว่าสามารถตัดสินและความไว้วางใจ เป็นคนดีที่แนะนำให้พนักงานในอนาคตให้กับองค์กรควรมีส่วนได้เสียในการแนะนำคนที่จะเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับองค์กรที่ เช่นกันมันควรจะสังเกตว่าคนที่ไม่ได้แนะนำตัวเองมีความสนใจของตัวเองที่จะต้องพิจารณาในกรณีที่สิ่งที่ไม่ได้ผลงานออกมาได้ดีกับเช่าที่คาดหวังของพวกเขา

ในความเป็นจริงนายจ้างจำนวนมากจะจ่ายเงินให้พนักงานที่ให้คำแนะนำในอนาคตจ้าง “ค่าของ Finder” หรือรางวัลอื่น ๆ ดีกว่าที่จะให้รางวัลแก่บุคคลอื่นในองค์กรของคุณสำหรับการเจริญเติบโตกว่าเพื่อให้รางวัลแก่บุคคลภายนอกเช่นพาณิชย์ “นักล่าหัว”

มันอาจจะกล่าวได้ว่าบางครั้ง บริษัท จะมีลักษณะภายนอกของบรรทัดฐานที่จะจ้างใครสักคน – การจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเขย่าองค์กรให้เป็น “บาป” นี้จะเกิดขึ้น แต่เหล่านี้จะไม่สถานการณ์ที่คุณจะวางตัวเองสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพอย่างจริงจัง

เครือข่ายที่อยู่ในความเป็นจริงกระบวนการของการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่สามารถช่วยให้คุณมีกลยุทธ์การค้นหางานและในการหางานที่แข็งแกร่งนำไปสู่ บ่อยครั้งที่คนที่คุณอย่างจริงจังเครือข่ายที่มี (รวมถึงคนที่คุณถามอ้างอิงมูลค่าเดียวกับการดำเนินการต่องานของคุณหรือโปรแกรม) จะกลายเป็นผู้เสนอที่ดีที่สุดของคุณ มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าเครือข่ายควรจะแตกต่างจากการคลุกคลีอยู่ที่เรียบง่ายและชื่อลดลง

ระบบเครือข่ายในความหมายที่แท้จริงของมันคือความจริงใจและความสัมพันธ์วิธีที่สองไม่ได้ตื้นกิจกรรมทางหนึ่ง ความแตกต่างที่ไม่สามารถเน้นเพียงพอ ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างสอง – แล้วกิจกรรมของเครือข่ายอาชีพนี้ปัจจุบันยังไม่สามารถเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายที่ดี เครือข่ายจะมุ่งเน้นการเลือกงานและทิศทางการทำงานของคุณ คุณจะได้แตะเป็นงานที่คุณจะมีโอกาสมากที่สุดไม่ได้มีการเข้าถึงอย่างอื่น คุณควรจะอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่คุณเลือกและ บริษัท หรือองค์กรที่คุณจะไม่ได้เป็นองคมนตรีหรือไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือเห็นคุณค่าความสำคัญเป็นอย่างอื่น ข้อมูลพิเศษเช่นแนวโน้มของอุตสาหกรรมและทางภูมิศาสตร์โครงสร้างการค้นหางานและโปรโตคอลและกระบวนการจ้างงานในสาขาที่คุณเลือกจะประโยชน์ตัวเองเพื่อให้คุณในการค้นหาการจ้างงานของคุณ

มันเป็นลักษณะที่ยอดเยี่ยมในการสัมภาษณ์จะมั่นใจกับมุมมองอุตสาหกรรมเป็นข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับแอดออนไปจาก บริษัท ที่คุณจะทำให้การสมัครงานสำหรับ เปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดของที่สุดการสัมภาษณ์งานจะขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ในช่วงไม่มัน เครือข่ายจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณสำหรับการเตรียมการสัมภาษณ์ที่ประสบความสำเร็จและการวางแผนไว้ล่วงหน้า

ในฐานะที่เป็นเครือข่ายเดียวกับโปรโมชั่นที่กำบังตัวเองในลักษณะที่สังคมยอมรับได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์คุยโม้โอ้อวดให้คนเหล่านั้นอยู่ในกระแสการจ้างงานที่สำคัญที่สุดต่อคุณมากที่สุดในการค้นหาการจ้างงานของคุณ ในผลที่คุณกำลังฝึกการสื่อสารและทักษะการสัมภาษณ์ของคุณในขณะที่คุณประสบความสำเร็จในการนำกระแสเครือข่าย

โปรดจำไว้ว่าสำหรับทุกคนทำงานอย่างที่คุณทำในการค้นหางานของคุณในที่สุดคุณไม่เคยรู้ที่อาจจะมากที่สุดแห่งการช่วยให้คุณ เป็นคนจริงใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำ