เส้นแบ่งระหว่างความอหังการและ agression

นายจ้างมักจะหลีกเลี่ยงการว่าจ้างพนักงานที่ก้าวร้าวมากเกินไปขณะที่พวกเขาผลักดันธุรกิจไป แต่นายจ้างต้องการจ้างพนักงานและการแสดงออกที่เหมาะสมเพราะพฤติกรรมความสามารถในการแสดงออกที่เหมาะสมของโครงการและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมีประสิทธิผล อะไรลักษณะเหล่านี้และวิธีที่คุณสามารถสร้างสมดุลสุขภาพดี

พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมสามารถหลายสิ่งหลายอย่าง มันสามารถยืนขึ้นเพื่อสิทธิของคุณแสดงตัวเองอย่างสุจริต courtesly และสะดวกสบายเช่นเดียวกับการสังเกตและเคารพสิทธิของผู้อื่น

พฤติกรรมกล้าแสดงออกส่งเสริมความเสมอภาคและความสมดุลในความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ยืนยันจะขึ้นอยู่กับมนุษย์ – ขวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในทุกสถานการณ์ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับฟังและดำเนินการอย่างจริงจังที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ด้วยความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นของตนและขอให้สิ่งที่เขาหรือเธอต้องการ

พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการหางานที่ประสบความสำเร็จและอาชีพ ional ที่มีศักยภาพเพราะมันบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในตนเองและความสามารถ

นายจ้างจ้างคนที่ประพฤติตัวได้อย่างมั่นใจและมีความสามารถในการถ่ายทอดรายละเอียดงานของพวกเขาสะดวกสบายและชัดเจน พวกเขาต้องการพนักงานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์และความสามารถในการทำงานโครงการ พวกเขาจ้างผู้สมัครที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานและการสื่อสารทั้งหมด ในการเข้าถึงของคุณเต็มศักยภาพจะต้องแน่วแน่และมีไหวพริบในการแสดงตัวเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

โดยทั่วไปบุคลิกภาพตกอยู่ในสามประเภททั่วไป Nonassertive, ก้าวร้าวและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม นายจ้างหลีกเลี่ยงการว่าจ้างพนักงาน nonassertive และก้าวร้าวเพราะพวกเขามักจะเป็นอันตรายในสถานที่ทำงาน

คนที่เป็น nonassertive มีปัญหาในการแสดงความคิดหรือความรู้สึกเพราะพวกเขาขาดความมั่นใจ พวกเขาอาจจะกลายเป็นไม่มีความสุขเพราะพวกเขาอนุญาตให้บุคคลอื่นละเมิดสิทธิของพวกเขา พวกเขาโครงการความรู้สึกของความทุกข์ของผู้อื่น

คนตามก้าวร้าวมักจะละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่มีพฤติกรรมครอบงำรุก เป้าหมายของพวกเขาคือการครองเพราะพวกเขากลัวการสูญเสียการควบคุม สุดเหวี่ยงพนักงานก้าวร้าวผลักดันธุรกิจไป นายจ้างดีที่คุณจะต้องการที่จะทำงานให้มักจะระบุปัญหาดังกล่าวและหลีกเลี่ยงการจ้างงานประเภทนี้

พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความสำเร็จในอาชีพ คนกล้าแสดงออกมีความมั่นใจแสดงความต้องการและความคิดเห็นของพวกเขาสะดวกสบายและมีความอ่อนไหวต่อความต้องการของคนอื่น ๆ
ประเภทของนายจ้างที่คุณต้องการในการทำงานสำหรับมักจะค้นหาออกพนักงานกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นพฤติกรรมความสามารถของพวกเขาโครงการและส่งเสริมการมีสุขภาพดี, สภาพแวดล้อมการทำงานมีประสิทธิภาพ
เทคนิคสิ่งที่คุณสามารถพัฒนาอหังการคืออะไร? ฝึกการแสดงความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างสงบและชัดเจน เช่นกันอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและเคารพผู้อื่นโดยยกย่องพวกเขาด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์เวย์พวกเขาดำเนินการหรือประพฤติดี

ทั้งเป็นจุดที่จะจัดการกับคนอื่น ๆ ในทางที่จริงใจและซื่อสัตย์ เลียนแบบมิตรภาพ แสดงความคิดเห็นของคุณในการประชุมหรือการสนทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเชื่อมั่นหรือมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ ไม่ได้พูดคุยเพียงเพื่อจะสังเกตเห็น
มีส่วนร่วมในบางสิ่งบางอย่างในการสนทนาแต่ละ

มันอาจจะช่วยให้การเข้าร่วมองค์กรวิชาชีพหรือบริการหรือสโมสร คุณสามารถเป็นอาสาสมัคร นี้เป็นวิธีที่ดีในเครือข่ายและการสร้างทักษะการแสดงออกที่เหมาะสมของคุณ

จำชนิดของนายจ้างที่จะมีที่ชื่นชอบสถานที่ทำงานง่ายไปโดยไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่ดีคือสถานที่ที่คุณอยากจะเป็น

โดยทั่วไปคนที่ทำการจ้างงานใน บริษัท ที่มีความก้าวหน้าดังกล่าวรับรู้ลักษณะของผู้สมัครที่พวกเขาต้องการที่จะจ้าง ความสมดุลของพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมโดยไม่ต้องก้าวร้าวแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากเกินไป เจ้าบ่าวตัวเองสำหรับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่