โปรแกรมการให้คำปรึกษา

มีหลายมหาวิทยาลัยที่มีการให้คำปรึกษาโปรแกรมสำหรับนักเรียนทุกคนและศิษย์เก่าที่มี โปรแกรมเหล่านี้มีตั้งแต่การให้คำปรึกษาความช่วยเหลือเกี่ยวกับหลักสูตรในการแก้ไขปัญหาส่วนบุคคลและบางมหาวิทยาลัยยังมีโปรแกรมเหล่านี้เป็นวิธีการของการเชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ สำหรับประสบการณ์งานหรือเครือข่าย

โปรแกรมที่มีให้บริการให้คำปรึกษาทั่วไปผ่านผู้ประสานงานหรือนักเรียนสำนักงานบริการข้อมูลเช่นเดียวกับที่วิทยาลัยออนไลน์ผ่านห้องสมุด มีโอกาสสำหรับนักเรียนปัจจุบันและครูที่จะกลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็น บางวิทยาลัยออนไลน์ที่ช่วยให้นักเรียนปัจจุบันของพวกเขาที่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า 1 แน่นอนที่จะกลายเป็นผู้ให้คำปรึกษา ตำแหน่งนี้อยู่เสมอได้รับค่าจ้างและทำบนพื้นฐานอาสาสมัคร นักเรียนเหล่านี้จะได้รับมอบหมายให้นักเรียนคนอื่น ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาเดินผ่านคำถามใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับการติดตั้งหลักสูตรการใช้งานของเว็บไซต์วิธีการส่งที่ได้รับมอบหมายและแม้กระทั่งเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงเกรดของตัวเองและที่ปรึกษา โดยทั่วไปที่วิทยาลัยทั้งหมดนักศึกษาจะได้รับเมื่อลงทะเบียนที่ปรึกษา ที่ปรึกษานี้จะช่วยให้พวกเขาผ่านการกระทำของการเลือกหลักสูตรและระดับปริญญาให้ความช่วยเหลือกับการจับคู่นักเรียนกับพี่เลี้ยงและแม้กระทั่งช่วยให้มีสองสามสัปดาห์แรกของการเรียน

โปรแกรมการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นจากระดับวิทยาลัยและมีอยู่ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมเช่นกัน ที่ปรึกษาเหล่านี้มักจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่นักเรียนมัธยมด้วยที่จะเข้าไปใน ที่ปรึกษาเหล่านี้ทำให้เวลาของพวกเขาที่มีอยู่เพื่อช่วยให้มีคำถามใด ๆ นักเรียนอาจจะมีเข้ามาในตลาดงานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาลัยหรือองศาที่จะต้องเฉพาะเจาะจงกับประเภทของงาน นายจ้างจำนวนมากมีโปรแกรมการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีสำหรับพนักงานปัจจุบันของพวกเขา

ผู้ให้คำปรึกษาสามารถกำหนดเป็นคนอาสาสมัครที่เวลาของพวกเขาที่จะช่วยให้คนอื่น ๆ ในการแสวงหาความรู้หรือความเป็นเพื่อน บราเดอร์ขนาดใหญ่และสาวใหญ่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรแกรมการให้คำปรึกษา คนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีของอายุการคัดเลือกและผ่านการทดสอบและจากนั้นคนหนุ่มสาวได้รับมอบหมายให้ที่ปรึกษาเหล่านี้จะใช้เวลากับและช่วยบวกส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา โปรแกรมนี้ช่วยให้คนหนุ่มสาวที่จะใช้เวลากับคนที่มีอายุมากกว่าตัวเองและช่วยให้พวกเขาที่จะได้รับความเข้าใจมุมมองและเรียนรู้จากที่ปรึกษาของพวกเขา ที่ปรึกษาแต่ละคนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเธอหรือของเขาตลอดเวลาที่พวกเขาใช้จ่ายกับพวกเขา ค่าใช้จ่ายหรือคนหนุ่มสาวที่จะใช้จ่ายเป็นจำนวนหนึ่งของเวลาในแต่ละสัปดาห์กับพี่เลี้ยงของพวกเขาเพื่อให้สามารถได้รับข้อมูลจากโปรแกรมการให้คำปรึกษาการทำกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง แนวทางเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ก่อนที่จะให้คำปรึกษาเคยถูกรับค่าใช้จ่าย

โปรแกรมการให้คำปรึกษาที่มีอยู่สำหรับเด็กทุกเพศทุกวัยทุกที่ทั่วทั้งอเมริกาผ่านกาชาดท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข แต่ละสำนักงานเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่มากขึ้นตามความต้องการสำหรับค่าใช้จ่ายและที่ปรึกษาเช่นเดียวกับโอกาสสำหรับคุณที่จะช่วยให้ผู้อื่นในขณะที่จบการทำงานอาสาสมัครของคุณ บราเดอร์ขนาดใหญ่และเว็บไซต์ของสาวใหญ่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คำปรึกษาและจะสามารถค้นหาสาขาในประเทศของคุณในพื้นที่