โพสต์ข้อความสมัครทางการแพทย์บัณฑิต – เตรียมสุนทรพจน์ส่วนบุคคลและบริการพันธุ์การแก้ไข

โพสต์โปรแกรม premedical บัณฑิตให้ความสำคัญกับนักเรียนที่กำลังใฝ่หาอาชีพในการแพทย์และได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีของพวกเขา มีสองประเภทแบบดั้งเดิมของบัณฑิตโปรแกรมโพสต์: First, มีผู้ที่ให้นักเรียนมีโอกาสที่จะเสร็จสิ้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการประยุกต์ใช้โรงเรียนแพทย์ ประการที่สองมีผู้ว่านักเรียนช่วยปรับปรุงเกรดเฉลี่ยของพวกเขา ในกรณีหลังนักเรียนได้เสร็จสิ้นการเรียนการสอนก่อนทางการแพทย์ที่จำเป็น แต่ต้องการที่จะปรับปรุงผลการเรียนของพวกเขาเพื่อที่จะกลายเป็นแข่งขันมากขึ้นในขั้นตอนการสมัครเรียนแพทย์ มีโปรแกรมอื่น ๆ ร่วมกันน้อยลงโพสต์บัณฑิตที่จะอุทิศให้กับการช่วยให้นักเรียนที่มาจากภูมิหลังที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและบรรดาผู้ที่มาจากกลุ่มที่มีบทบาท

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สมัครแพทย์บัณฑิตโพสต์ก่อนที่จะต้องพิจารณาหลักสูตรที่พวกเขาได้เสร็จสิ้นก่อนที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมบัณฑิตโพสต์ เพราะบางมีความตั้งใจที่จะนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ที่ไม่ได้มีมันขณะที่คนอื่นทำหน้าที่เป็นนักวิชาการปู้ยี่ปู้ยำ-บันทึกอยู่ในโรงเรียนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ตามเส้นที่ผู้ที่กำลังมองหาเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของพวกเขาควรให้แน่ใจว่าบริการโรงเรียนแพทย์อเมริกัน (Application AMCAS ®) ได้อย่างดีที่สุดจัดชั้นเรียนโปรแกรมปริญญาตรีโพสต์ของ ในคำอื่น ๆ ไม่ได้ทั้งหมดหลักสูตรในโปรแกรมปริญญาตรีโพสต์อาจจะพิจารณา BCPM (ชีววิทยาเคมีฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) โดย AMCAS ® นักศึกษาควรตรวจสอบ s / เขามีความเข้าใจในการจัดหลักสูตรของโรงเรียนก่อนที่จะใช้

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์กลายเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจเปิดลงดังนั้นก็จะโพสต์บัณฑิตโปรแกรม สมัคร Bright ที่ใช้ในการกำหนดเป้​​าหมายธุรกิจโรงเรียนหรือกฎหมายองศากำลังมองหาเขตข้อมูลเหล่านั้นไม่แน่นอนและจะเปลี่ยนความสนใจของพวกเขาที่มีต่อการรักษาด้วยยา ดังนั้นผู้สมัครที่แข็งแกร่งอยู่ในขณะนี้การใฝ่หาอาชีพแพทย์ทำให้บัณฑิตโพสต์มืออาชีพ premedical และการแพทย์การรับสมัครโรงเรียนให้คำปรึกษาความสำคัญมากขึ้นในการใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพ

รับสมัคร บริษัท ที่ปรึกษามาในหลากหลายรูปแบบ บางคนมี บริษัท ขนาดใหญ่ที่เน้นการรับสมัครหลายประเภทของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา – ไม่เพียงแค่ยา อื่น ๆ เป็น บริษัท ขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาล แต่มีสระว่ายน้ำของที่ปรึกษาที่มีคุณภาพที่แตกต่างกัน ในที่สุด บริษัท ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้ทั้งสองให้ความสำคัญทางการแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่รับสมัครจากสถาบันการแพทย์ที่เคารพ พวกเขามีความรู้ในการทำงานของการรับสมัครแพทย์วิธีการให้คำแนะนำส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้สมัครและทักษะในการสัมภาษณ์

การใช้งานของผู้สำเร็จปริญญาตรีจำนวนมากต้องเป็นคำสั่งส่วนบุคคลประวัติการปรับปรุงและการสัมภาษณ์ เพราะต้นเหตุของผู้สมัครสามารถทำลายโอกาสในการประสบความสำเร็จกับการเรียบเรียงไม่ดีเขียนเอกสารใบสมัครและทักษะในการให้สัมภาษณ์ที่ไม่เพียงพอผู้สำเร็จปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคล premedical โรงเรียนที่ปรึกษาด้านการรับสมัครให้เป็นประโยชน์มาก

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสามารถนำเสนอความหลากหลายของบริการเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบัณฑิตโพสต์:

1 การแก้ไขคำสั่งส่วนบุคคล โพสต์บัณฑิตเรียงความโปรแกรมช่วยให้ผู้สมัครแสดงให้เห็นถึงความพิเศษของเขาหรือเธอเป็นผู้ยื่นคำขอ องค์กรที่ดีรูปแบบไวยากรณ์ไวยากรณ์และการสะกดคำที่มีความจำเป็น

2 หลักสูตรประวัติ (C.V. ) C.V. เป็นประวัติทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานที่ต้องมีเนื้อหาความกะทัดรัดดึงดูดสายตาและแข็งแรง C.V. นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับส่วนที่เหลือของอาชีพของผู้ยื่นคำขอ

3 สัมภาษณ์เยาะเย้ย ไม่กี่คนที่จะใช้เวลาในการทดสอบที่สำคัญไม่มีการฝึกเป็นครั้งแรก แต่ผู้สมัครจำนวนมากเข้าใจผิดมาถึงที่สัมภาษณ์บัณฑิตโพสต์ของพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้ เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่จะทำให้ความแตกต่างอย่างมากในความเชื่อมั่นของผู้ยื่นคำขอและนำเสนอไปยังคณะกรรมการการรับสมัคร

เมื่อเลือกโพสต์บัณฑิตรับสมัคร บริษัท ที่ปรึกษาผู้สมัครควรตรวจสอบการอ้างอิงของ บริษัท และที่ปรึกษาด้านการวิจัยของตน บริษัท อีลิทที่มีทั้งการมุ่งเน้นด้านการแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกค้าให้มีความได้เปรียบขนาดใหญ่สำหรับผู้สมัครผู้สำเร็จปริญญาตรี premedical โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่การแข่งขันเหล่านี้