โรงเรียน paralegal วิธีการหาคู่ที่เหมาะสม

การเลือกโรงเรียน paralegal ขวาเป็นขั้นตอนที่สำคัญไปตามเส้นทางที่จะกลายเป็นผู้ช่วยทนายหรือผู้ช่วยทางกฎหมาย แต่อย่างไรคุณหาคู่ที่เหมาะสม? คุณควรวิธีการที่ดีที่สุดของการประเมินหลายโปรแกรมออกมี? มีหลายสิ่งที่จะมองหาเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมผู้ช่วยทนายที่มีศักยภาพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียน? ทบทวนคำอธิบายของโปรแกรมจากแต่ละโรงเรียนได้รับความรู้สึกสำหรับประเภทของหลักสูตรที่คุณจะต้องใช้เวลา นอกจากนี้ยังมองไปที่รายชื่อของชั้นเรียนวิชาเลือก เป็นโปรแกรม regimented มากหรือคุณมีละติจูดบางอย่างในการเรียนที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ?

ตารางเรียนไม่พอดีกับความต้องการของคุณ ถ้าเป็นไปได้จะดูที่ตารางเรียนที่จะเห็นวิธีการที่มักจะถูกนำเสนอในชั้นเรียนและเวลาที่เรียนที่กำหนดไว้ นักเรียนผู้ช่วยทนายหลายปริญญาของพวกเขาส่วนเวลาที่ต่อเนื่องในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาโรงเรียนผู้ช่วยทนายที่มีตารางเรียนที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

โรงเรียนผู้ช่วยทนายไม่ช่วยให้คุณหางาน? บางโปรแกรม paralegal เสนองานให้ความช่วยเหลือมากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ ในวง จำกัด ได้รับปริญญา paralegal เป็นเพียงขั้นตอนแรกในงานเชื่อมโยงไปถึงผู้ช่วยทนาย ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนอาจประกาศรับสมัครงาน, ช่วยให้นักเรียนใส่กันประวัติและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในการสัมภาษณ์งาน บางคนยังให้ความช่วยเหลือจัดหางานศิษย์เก่า

วิธีการที่ประสบความสำเร็จศิษย์เก่ามีอะไรบ้าง พยายามที่จะได้รับความรู้สึกของสิ่งที่กำลังทำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้ช่วยทนายแต่ละคนที่คุณกำลังพิจารณา วิธีการหลายคนมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา? เรียนรู้ที่จบการศึกษาทำงานมากเกินไป นี้จะให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นของโอกาสในการทำงานในอนาคตของคุณ

เป็นโปรแกรมช่วยทนายได้รับการรับรอง? มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้ช่วยทนายคุณกำลังพิจารณาได้รับการรับรอง การรับรองระบบงานเป็นหลักตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่ตรงตามมาตรฐาน mnimum บาง ในขณะที่องค์กรที่แตกต่างกันให้ได้รับการรับรอง paralegal โรงเรียน, การพิสูจน์จากอเมริกันเนติบัณฑิตยสภา (ABA) ถือว่าเป็น “มาตรฐานทองคำ”

สิ่งที่จะเสียค่าใช้จ่ายโปรแกรมและเป็นความช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยู่? โรงเรียน paralegal สามารถแตกต่างกันมากในแง่ของค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทของการศึกษาระดับปริญญาโรงเรียนและไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือแบบดั้งเดิมมากขึ้น “อิฐและปูน” โรงเรียน ทำบ้านของคุณที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่จะรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและหากโรงเรียนมีการเรียงลำดับของความช่วยเหลือทางการเงินหรือความช่วยเหลือเงินกู้ให้กับนักเรียนที่ใด ๆ

เปรียบเทียบโรงเรียน paralegal ในมิติเหล่านี้จะช่วยให้คุณแคบลงโรงเรียนและตัดสินใจเลือกข้อมูลมากขึ้น แล้วคุณจะดีในทางของคุณเพื่ออาชีพผู้​​ช่วยทนายที่ประสบความสำเร็จ!