UK Call Center งาน

ศูนย์คอลเซ็นเตอร์เป็นสำนักงานส่วนกลางใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งและรับปริมาณมากโดยการร้องขอของโทรศัพท์ ศูนย์โทรจะถูกดำเนินการโดย บริษัท ในการที่จะจัดการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือจัดการสอบถามข้อมูลจากผู้บริโภค สายการตลาดทางโทรศัพท์ขาออกที่ทำจากศูนย์บริการในการสั่งซื้อสินค้าสำหรับ บริษัท ที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ เช่นนี้ศูนย์บริการหลายจัดการจดหมาย, แฟกซ์, อีเมลและบางครั้ง Live Chat อินเทอร์เน็ตเช่นกัน

บ่อยครั้งที่ศูนย์บริการมีการตั้งค่าที่มีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่และการผ่าตัดแต่ละคนมีโทรศัพท์และชุดหูฟังเป็นข้อมูลที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ขายในคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในขณะที่การพูดคุยกับลูกค้า วันนี้หลาย บริษัท ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่ารวมโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ (CTI) ต้องเชื่อมโยงกันหลายเสียงและข้อมูลที่ทางเดินเข้าสู่ใจกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ใช้ศูนย์บริการการโต้ตอบกับลูกค้าของพวกเขา เหล่านี้รวมถึง บริษัท สาธารณูปโภค, ค้าปลีกส่งแคตตาล็อกสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การสนับสนุนลูกค้าและแม้แต่ร้านค้าปลีกที่อาจจะใช้ศูนย์บริการทางโทรศัพท์เป็นสถานที่สำหรับลูกค้าที่จะติดต่อเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือถามคำถามเกี่ยวกับรายการที่เฉพาะเจาะจง เช่นเดียวกับการให้บริการลูกค้าภายนอกบาง บริษัท ดำเนินการศูนย์บริการสำหรับการใช้งานโดยทีมงานของตัวเองเพื่อช่วยให้พวกเขาให้การสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

มีจำนวนมากของงานที่แตกต่างกันที่เกิดขึ้นในศูนย์บริการรวมทั้งผู้นำทีมและผู้จัดการ, ฝึกอบรม, ผู้จัดการศูนย์คอลเซ็นเตอร์และกรรมการและปฏิบัติการเป็น แต่ละบทบาทเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะที่แตกต่างหลากหลาย แต่โดยรวมงานในศูนย์บริการอาจจะเหมาะกับคุณถ้าคุณมีพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีชัดเจนและมีดีที่การให้ข้อมูลกับประชาชน พื้นหลังในการดูแลร้านค้าปลีกหรือลูกค้าอาจจะมีประโยชน์ แต่มักจะเป็นที่ไม่จำเป็นเป็นส่วนใหญ่ของทักษะที่จำเป็นสามารถสอน บาง บริษัท จะนำเสนองานที่คุณจะขายผลิตภัณฑ์และจะได้รับการบ่งชี้ที่ชัดเจนของสิ่งที่จะพูดกับลูกค้าที่มีศักยภาพและ บริษัท อื่น ๆ ที่จะทำให้คุณต้องรับการฝึกอบรมที่จะสอนคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่พวกเขาผลิตเพื่อให้คุณสามารถตอบมาก ในคำถามเชิงลึก

หลายคนที่สนุกกับการทำงานกับคนอื่น ๆ และช่วยให้พวกเขาจะพบว่าพวกเขาเหมาะสมกับชนิดของสภาพแวดล้อมเช่นนี้เช่นเดียวกับผู้ที่มีการทำงานที่มีความสุขกับความหลากหลายของเทคโนโลยีจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นงานที่คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่คุณดีอาจจะสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนและทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขมากเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง แต่อาจมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องสามารถที่จะเก็บของคุณเย็นกับบุคคลเกินไป